Bình luận

Đoán j nữa, có list r, năm nay ko có đề cử nào của Nhật. Cá nhân thích cái chất nghệ của loving Vincent nh Coco có đoạt giải cũng xứng đáng