Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#11448 _______ " Hôm nay mình có nhặt được thẻ sv của bạn này ..
Hình mô tả cho bài confession
#11448 _______ " Hôm nay <a href="https://confession.vn/ho-tro-ai-hoc-cac-ban-sap-thi-ai-hoc-vao-hoi-anh-chi-an-hoc-ai-hoc-va/" title="mình" alt="mình">mình</a> có <a href="https://confession.vn/10160-chi-oi-chi-thay-ta-cho-em-chua-minh-quen-chi-khi-minh-moi-la-tan-sinh-vien-k54-neu-con-chi-thi/" title="nhặt được" alt="nhặt được">nhặt được</a> thẻ sv của bạn này .. Ai mất liên hệ page để nhận <a href="https://confession.vn/10929-ang-on-thi-trat-mat-tuan-thi-34-mon-nhung-van-vua-cuoi-hi-hi-vua-go-confession-yeu-i-cac-ban-u/" title="lại nhé" alt="lại nhé">lại nhé</a> ! " ______ #SCA