Bình luận

Không thích thì có thể bỏ qua nhưng mà nếu ghét thì tôi cũng sẽ đả kích đến tận cùng thế giới luôn ý. Nếu có thời gian. :))
Ôi có j đâu, tính nhiều ng thế nên mới có mấy vụ tự sát vì áp lực dư luận ấy mà. Họ thích thì chưa chắc nói ra nhưng đã ghét thì dìm cho đến đáy bể. Sunsea ý mà