Bình luận

Vâng vâng nhưng nếu nó khôn thì bạn là đứa sml đấy Combo giỏi võ & cái đầu mưu mẹo thì về phường mà ngồi nhé