Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#11417 Dạ em là học sinh 2ker đang trong thời gian làm hồ sơ đại
Hình mô tả cho bài confession
#11417 Dạ em là học sinh 2ker đang trong thời gian làm hồ sơ đại học, em nghe nói trường mình <a href="https://confession.vn/truot-2-mon-ma-lam-chuyen/" title="năm" alt="năm">năm</a> nay có thêm ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nhưng mà <a href="https://confession.vn/14152-con-gai-giong-con-trai-co-ai-o-ay-la-con-gai-ma-giong-tram-tram/" title="em lên" alt="em lên">em lên</a> mạng tìm không thấy mã ngành các kiểu, các <a href="https://confession.vn/that-ko/" title="anh có" alt="anh có">anh có</a> thể tư vấn giúp em được không ạ. Yêu yêu nhiều Fb của em: cumdz.us -------------------------------------------------------- #TT