Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#11409 Trước tiên mình muốn cảm ơn ad..và không dài dòng mình hiện đang học
Hình mô tả cho bài confession
#11409 Trước tiên mình muốn cảm ơn ad..và không dài dòng mình hiện đang học công nghệ <a href="https://confession.vn/14029-chao-cac-ban-va-cac-anh-chi-co-ai-bi-nhu-em-khong-tay-chan-thi-n/" title="hóa học" alt="hóa học">hóa học</a> K38.mình muốn nói với cô gái mình yêu rằng mình xin lỗi...lỗi tại mình...mình hy vọng bạn bỏ <a href="https://confession.vn/14054-nen-yeu-1-nguoi-vo-tam-chao-ca-nha-e-la-san-k62-nhung-co-any-la/" title="qua" alt="qua">qua</a> cho mình lần này để cho mình được 1 lần nửa yêu bạn chăm sóc cho bạn... bạn đừng rời xa mình..mình hy vọng bạn <a href="https://confession.vn/13542-chao-moi-nguoi-minh-la-cuu-sv-neu-va-a-theo-doi-cfs-kha-lau-chac/" title="đọc được" alt="đọc được">đọc được</a> những lời này mình không biết văn thơ nên mình nói được nhiêu đó thôi.mong người con gái của mình đọc được và quay về với mình..BBMM ------------------------------------------------------------------------- #TT