Bình luận

Quang Hải >>> Asahi + Yamaguchi ( Ace + Sút Xa cực tốt ) :v Hồng Duy >>> Kageyama ( Độ chính xác khi chuyền cũng khá chuẩn )