Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionsqnu
admin
4 năm trước
#11372 "Cfs ngắn nhất trong lịch sử :)) Ngắn gọn, xúc tích ? Cần bạn
Hình mô tả cho bài confession
#11372 "Cfs ngắn nhất trong lịch sử :)) Ngắn gọn, xúc tích ? Cần bạn duo rank chung :v không phân biệt cao thấp, vui là được ^^ Thua không blame, cay cú, thoải mái là <a href="https://confession.vn/13897-ban-than-an-va-chuyen-ngan-nhu-nay-em-k58-co-1-con-ban-than-cung/" title="được" alt="được">được</a> :> Tìm <a href="https://confession.vn/10632-thuo-be-me-dan-tap-trung-hoc-hanh-ung-yeu-som-ma-kho-con-a-the-la-thanh-nien-ram-rap-nghe-loi/" title="mình trong" alt="mình trong">mình trong</a> cmt ạ :3 " __________________ #ốcbưu game j v bạn ơi cho ad vs hhh