Bình luận

Hát đc, nấu ăn k tệ, k pk có handsome k,...cho hỏi b thích đi phượt hem?? Có xe máy rieeg. - đủ yêu cầu cho mình 1slot. phượt là ok ? Qên pu m52 ?