Bình luận

Có những thứ không phải là tình yêu, nhưng nó đau lòng ko khác gì tình yêu như thế này đây...