Bình luận

Ngồi trong oto kéo kính xuống đi đường biển nó mới thoáng mát, kéo kính lên nó bít bùng ngộp khó chịu lắm em trai