Bình luận

Đông thì cũng đã giữa mùa Nay em mới kiếm cái trầy dã đêm. Vô tình thấy sang sờ vin Mà lòng sao xuyến, đêm đêm mơ hàng Chốt lại thì rằng là Tuấn mày đã có thằng nào yêu chưa ? :v