Bình luận

may nhờ có tuyết chứ không có tuyết thì mình sẽ còn thua nữa :) yếu thì nhận yếu thôi , Việt Nam vào đến chung kết chẳng qua là nhờ may mắn và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc thôi !
Thấy thớt cực kì rãnh, ngta nói j kcm ngta đi, có mất miếng nào đâu, bản thân mỗi ng tự hiểu th À thớt thấy cmt ngứa mắt thì cũng đừng bận tâm, c đang rãnh ???