Bình luận

vụ drama thì có vài cái là có chứng thực là có thực, như kiểu bọn nó phá Yousoroad và Kananrail (có hẳn video), Ietaiga/yakkai, trộm nesoberi. Cái chai chứa semen ấy không biết có phải thật không (đến giờ mình vẫn mong là không), nhưng mà đúng là có một cái chai chứa chất lạ gửi cho Anchan (?). Tin đồn Suwawa khóc thì cũng chỉ là đồn, còn tức giân thì mình thấy đấy là cảm xúc tự nhiên khi mà fan thiếu tôn trọng với mình ý. Nhưng mà có vẻ vụ này đang lắng xuống rồi, không biết bên Nhật xử ra sao hay lại im lặng