Bình luận

Thớt fai cảm ơn vì may mắn thớt k vớ fai a ta. K sau về thớt có la cơm ngon canh ngọt thì hắn cũng ăn phở, xong hủ tiếu, bún rêu, miếng, bánh canh .... Thôi hà. Mà klq tuôi mới đọc câu cuối thoi ai tóm cái nd cho tuôi với. :)
Qua bài viết tác giả muốn nhấn mạnh tình trạng một bộ phận thanh niên chực chờ tham gia mùa hè xanh để kiếm gấu, mà xao nhãng các công tác xã hội cần thực hiện của việc tình nguyện. Từ đó đưa ra lời cảnh tỉnh cho các bạn nữ đừng cố chấp yêu những gã đàn ông hay thay lòng.
Nghe nói năm nay có 7 đợt nóng, chúng ta chỉ mới trải qua 1 đợt thôi. Nên ad cứ dành mấy bài thế này đăng dần dần cho lũ FA mát đýt