Bình luận

Từ nay chắc bỏ luôn việc mang giày đi học, chuyển qua mua dép mà loại rẻ nhất cho nó nhanh đứt rồi ngày nào cũng ra căn tin ngồi dán mới mong thay đổi chút duyên phận LamTrinh Lê Trần Phương Vy Hà Đặng Ngà Hà Hien Doan Vy Vy ?