Bình luận

"Ở sự kiện giao lưu fan và biểu diễn trực tiếp của Aquors tại Thượng Hải, có người bỏ dou 18+ vào hộp quà của Shuka, chai đựng TINH TRÙNG THẬT vào hộp quà của Anchan, cộng thêm quảng cáo gái mại dâm trong hộp quà của các cô gái khác" - cho những bạn lười đọc TA má gớm thiệt chứ, đã nghe tin dân TQ đồi bại rồi mà không ngờ tới tận cỡ này ? dù không biết nhóm đó là ai nhưng tội dễ sợ ?