Bình luận

tôi thấy dạo này cứ chụp lén hình ngta r đăng lên tìm ng, ở cả những khoảng khắc tế nhị nhất của họ. THẬT LÀ VÔ DUYÊN