Bình luận

Cắm đầu học tiếng Nhật rồi thì gần đây hàng mới về couple bạn thích lại là tiếng Thái :) giờ t phải làm sao chả nhẽ đi học thêm tiếng Thaiz nữa ư :)
...... chuẩn :) nhất là đại thần vẽ đẹp , mượt , fandom của bạn là fandom ít người theo nữa :vvvvv