Bình luận

Mình không hiểu AD nghĩ gì nữa! mình gửi bài có ý là mình ra trường còn dư sách vở để cho bạn nào thiếu thì lấy.. vậy mà cũng k thèm đăng! trang này càng ngày càng tồi tệ... có đăng ảnh tìm người thì mới duyệt mà thôi! TRANG NHƯ L**
cha mẹ ở nhà cực khổ cho tiền en học thì lo en học đi... điểm thi có tới nơi rồi tạch lên rụng xuống ko lo lo iu vs dương kkkk