Bình luận

Đôi khi chúng ta phải tập làm người xa lạ để nhìn từ phía xa, nhìn người ta hạnh phúc, đấy cũng gọi là yêu thương?
Mình không hiểu AD nghĩ gì nữa! mình gửi bài có ý là mình ra trường còn dư sách vở để cho bạn nào thiếu thì lấy.. vậy mà cũng k thèm đăng! trang này càng ngày càng tồi tệ... có đăng ảnh tìm người thì mới duyệt mà thôi! TRANG NHƯ L**