Bình luận

Mình không hiểu AD nghĩ gì nữa! mình gửi bài có ý là mình ra trường còn dư sách vở để cho bạn nào thiếu thì lấy.. vậy mà cũng k thèm đăng! trang này càng ngày càng tồi tệ... có đăng ảnh tìm người thì mới duyệt mà thôi! TRANG NHƯ L**
Đôi khi chúng ta phải tập làm người xa lạ để nhìn từ phía xa, nhìn người ta hạnh phúc, đấy cũng gọi là yêu thương?