Bình luận

Khóa sinh...ố de... cơ mà thằng ngu nào viết nhạt quá... thim chút ferêmon cho có chút kích thích đi... :3