Bình luận

Cái gì thớt cũn lưng lửng ở giữa hết :)))) may mà giới thiệu nữ chớ ko giới tính '' gần giống nữ mà ko hẳn là nam " là khổ nữa ????
Trời má @@ thớt ở đâu hiện nguyên hình hộ cái chứ khéo bọn 115 nó đọc nó tưởng em dạo này lạnh quá làm liều thì khổ
hơi giống mình :)) đi học -- về nhà -- đi làm --- ngủ -- đi học .. tiếp tục vậy chán vờ leo