Bình luận

Thím nhầm từ OC sang OOC hả? OC: Original Character - nhân vật tự sáng tác, là những nhân vật do studio tự thêm vào anime, không hề có trong bản gốc. OOC: Out-of-Character - một nhân vật nào đó có hành động và suy nghĩ khác hẳn bản tính thường ngày.