Bình luận

Moẹ có thằng nào giống t, đọc nửa đầu hào hứng như ngày chủ nhật cuối tuần. Qua nửa sau tụt cmn lên thứ 2 đầu tuần.... Tan nát mợ con chym..?