Bình luận

Thứ nhất đéo ai lên án gamer, cứ thằng nào làm ra tiền nhờ game đéo ai chửi cả. Thứ 2 đéo ai lên án việc chơi game, tao cũng chơi, bạn bè tao thằng đi làm thằng đi học nhưng thằng nào cũng chơi hợ hợ Thứ 3, cái đáng lên án là bọn bố mẹ cho tiền đi học, nhưng ko lo học mà suốt ngày game game. Học thì trốn, nợ lên nợ xuống, học thì chỉ mong qua môn Mong là bạn viết cfs này chỉ là lũ chơi game, còn nếu là gamer thiệt cho mình xin cái link stream để mình follow Còn nếu thuộc loại thứ 3 thì bạn éo là cái pussy gì để viết cfs này
Mấy ông mà phán game là thứ vô bổ ích thì chắc chắn mấy ông đó chẳng qua chỉ biết đến mấy game online phát hành ở Việt Nam như Liên Minh - CrossFire - Truy kích gì đó .Thề mấy ông đó chưa bao giờ chơi qua mấy tựa game như Biosock Infinite,metro last light,The last of us ,Life Is Strange,Far Cry 3,Far Cry 4.