Bình luận

Lại bảo sao mấy a.c cứ ns tụi e đăng cf yêu đương đi, k phải à? Bk s e k có ny ko e? Tại e cao qá đó? Ngày mai đi học kìa, yêu vs chả đg nhé