Bình luận

Mình cũng biết một người mặt khá lạnh và cười hơi hé. Nhưng ko phải là người trong hình.