Bình luận

tuy lâu ngày ko chơi vì ôn thi nhưng rank kc chắc đủ để xin bạn cho chơi chung để được tặng file lelts