Bình luận

E chơi được a thì a làm mai cho :)) mới tí tuổi mà đã muốn đổ vỏ hả e , đừng sa lầy như a giờ a đang nuôi con của đứa khác đây À a nuôi con chó nhé :))