Bình luận

Duyen My Đỗ Ngọc Quốc Duy Gia Nguyên Bùi Nguyễn Đình Nguyên Trunghao Au Duong "Sài Gòn có mưa" là thật nè mấy đứa
TL Vũ lúc đó t với m nên chăm lên thư viện và đi circle K như ngta =)))) không có crush nhưng chắc cũng tia được vài mỹ nhân nhể