Bình luận

Bạn ơi mình khuyên bạn nên đọc lại truyện từ đầu. Anime chuyển thể chán lắm, toàn cắt cảnh vs gộp cảnh thôi