Bình luận

Fandom : Mong chờ trận chiến của Gin và S-kun Lão Khỉ : Cứt . Cứt . Cứt Bonus quả S ngầu lòi rút kiếm từ tim , còn người kia ... :D tự tay đẩy kiếm .... :D
Ai biết tình tiết như nào :v Otose hồi trẻ max xinh, có khi lại ăn cái gì đó rồi hẹn hò thì cũng ảo lắm