Bình luận

h TVM có quay về cũng ko biết làm gì đây nữa khi thanh lý hợp đồng hết r, uy tín cũng mất hẳn chẳng biết còn nhà nào chịu bán bản quyền cho ko