Bình luận

@@ Giờ thớt mới gặp na. Mới nhiu đó đã bỏ bèn gì? Cái gì chứ còn nhìu lắm, thớt từ từ bình tĩnh đừng có sợ.
Thằng này gần nhà mình, hồi xưa mình vs nó rủ nhau nhảy xuống giếng thử cảm giác mạnh, ko ngờ h nó bị nặng thế, à mình đoán thế thôi