Bình luận

Thì ai cũng 1 lần ATSM :v nhờ ăn đòn nên mới trưởng thành :v còn chịu dc ko thì tùy vào người kia :v còn cho ăn đòn đến mức độ giết người thì chịu :v
thấy thì sôi máu thật đấy :v qtrọng là xử tụi nó thế nào thôi, chứ động tay động chân cũng chẳng khác gì trẻ trâu là mấy
Mấy đứa tưởng mình là dân pro mà đánh đấm xem thường, dạy đời, manh động, chả khác gì wibu cả