Bình luận

Không biết là bài gì nhưng cách miêu tả nhạc của thớt như miêu tả nhạc đám ma vậy :v tèo tèo
Lần sau nhờ thằng bạn / con bạn nào transcribe hộ 1 đoạn rồi làm sheet quăng lên đây cho dễ tìm, suốt ngày cứ tèo téo teo teo thì bố ai biết.
Lúc trước cũng đọc được 1 câu hỏi tên bài hát với lời là: “La la la la la la la la la la....” cũng tương tự như cfs này. Đố ai tìm ra được ?