Bình luận

Vạn sự tùy duyên, đc thì ở hết duyên thì đi thôi b, mình k trân trọng bản thân trc thì cũng đừng mong ng ta trân trọng mình, đời còn dài gái còn nhiều mà. Bất cần một tí có khi lại hay ?
Trong ty ai y ng nhiều hơn -_ng ấy thua. V tại s b pk mình đã thua r vẫn muốn níu kéo. Nếu họ đã muốn buông r thì b sẽ k bao h giữ họ đc. V nhé. Chaiyo ☺ #vìn