Bình luận

Bờ vai thì cho mượn được thôi! Đủ can đảm mượn hông thôi á! Bờ vai trên dưới 30cm cũng sài đỡ á bạn :v Tâm Tốt Tính