Bình luận

Thì thời đầu mới xem anime cũng có vài đứa như vậy Thông cảm cho mấy bé đó tí đi
Sau đoạn Sting tao nghĩ câu chuyện sẽ lái qua tình tiết khác cơ LOL. Mà về học lại cách viết dấu câu đi nhé, đọc hụt cả hơi.