Bình luận

Hôm qua 14/4 mới có tý niềm vui cho mấy thanh niên F.a thế mà sang đến ngày hôm nay đã động chạm đến nỗi đau của chúng tôi rồi.Ok,các bạn thân nhau từ cấp 2,lên cấp 3 yêu nhau và bây giờ là vợ chồng.The end!!!