Bình luận

"Thằng bạn tui giờ nó ghiền boy love lắm" Xin nhắc lại, là THẰNG BẠN. Thớt có năng khiếu làm nhà truyền giáo đấy.
hồi cấp 3 cùng đọc cùng chém gió, giờ còn mỗi t lên mạng xạo loz, đứa dẫn dắt t vào thì biệt tích
t có nhưng chỉ là trải nghiệm với một số đứa chung sở thích thôi chứ không cùng lớp :> bọn t lập một nhóm liên quan đến sách (nói vậy chứ cũng tạp nham lắm :v) để review, thảo luận các thứ :> Tuy nhóm phạm vi nhỏ nhưng ai muốn vào thì cứ tự nhiên nha :> https://m.facebook.com/groups/228051100974150?ref=bookmarks