Bình luận

Xin lỗi chứ mấy con trưởng thành nó đéo có chuyện k quan tâm vật chất mà chỉ tình cảm chân thành nhé. Tới đây tôi tát cho tỉnh. Bọn k quan tâm các ông đi xe gì, dùng điện thoại gì. Mà cái bọn nó quan tâm các ông làm nghề gì, tương lai có phát triển được không, chí hướng các ông như thế nào. Địt mẹ bỏ ngay cái ý tưởng túp lều tranh 2 quả trym vàng đi nhớ
Qua phân tích cf t xin đưa ra đánh giá nhìn chung như sau: 1. Thèn thớt là 1 thèn nhà nghèo vì trong cf coi bộ rất cay những thèn "ví dày". 2. Nó là thèn nằm trong trường hợp thứ 3. 3. Và cay cái nào thì dùng tình dục để lên án các mối tình số 1 và số 2 BJ & Kèn kèn gì ấy. Xin đm thớt 1 phát.