Bình luận

con này đang dụ khị đó mấy chế, nó 94, tính ra ra trường 2016, mới có năm mà thời gian đâu đi đi dạy, rồi đc boss cho đi học, rồi lấy chồng sinh con mà nó kể như đã 3,4 năm rồi. LÁO VÃI!