Bình luận

Chơi UtaPri Shining live để chuyển từ liếm màn hình máy tính sang liếm màn hình điện thoại ( ͡° ͜ʖ ͡°) P/s: UtaPri sắp có bản tiếng Anh nên là chúc mừng bạn
thế này là không ổn, thế này thì chưa nói đến otome game, chơi utapri shining live cũng đủ chập mạch rồi. otome game ngọt lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°)