Bình luận

Họ không drop cho bản quyền treo 5 năm là may rồi chứ ở đấy mà bìa với chả waifu. Btv của nn mới đầu đọc nội dung xong còn tự hỏi mình đang đọc cái beep gì thế này =)))
Sao cảm giác bộ này không đúng gu sách của NN lắm, bảo NN thầu bộ này có hơi khó tin, mà cũng mong là ko phải vì sợ bản dịch của NN lắm rồi....
Vui vì dịch hay buồn vì sợ bìa không lấy bản gốc? nói chung cứ Nhã Nam là mình yên tâm dịch tốt đã