Bình luận

Bạn này có một suy nghĩ giống mình nè. Người Bình Định dễ thương và thân thiện lắm. Ở đó học 4 năm, giờ về HN chỉ thèm đồ ăn ở đó thôi. May sao quen được những con người ở đó để khi nào buồn gọi nghe giọng mọi người trong đó là hết buồn