Bình luận

Tóm tắt : anh chị yêu nhau đc 3 năm , anh đã đi làm nhưng lương có 4 củ , mọi người nhà chị cấm cản bảo lấy nó sẽ khổ , chị này hi vọng mình và anh sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp.Nói thật sống trên đời hãy biết bằng lòng với thứ mình đang có , đừng nhìn bạn bè lương 30 củ mà chạnh lòng , lương tôi còn thấp hơn anh ấy có 3 củ đây này
Không còn giai nữa hay sao mà gái NEU toàn chọn giai BK để yêu nhỉ? A đây xe ôm trc cổng NEU mấy năm rồi mà chưa có e nào để ý, tủi ghê...