Bình luận

Cf1 : 99% là gay, các bạn nữ cẩn thận ăn bã Cf2+ cf3 : thích lái máy bay không??? Ad Nhái: gộp lần cỡ 3cf thôi quất 5 cái đọc mỏi luôn