Bình luận

Tại.hạ đi ngang qua đây tự thấy cuồng phong quá mạnh ,gió táp sao lưng , nhìn qua trái dù bay thẳng cánh , nhìn sang phải tốc váy mấy e , nhìn về trước xoáy tung trời đất chẳng hay các hạ người ở đâu có điều gì nhắn nhủ và ghi cái đ*o gì thế ??? :))